Teoretická příprava

…aneb kdy a kam přijít na výuku

Teoretická příprava uchazečů o řidičské oprávnění probíhá každé úterý a středu v době od 1400 hod. v moderní učebně na ul. Lužická 14 ve Znojmě (ukázat na mapě) ve Znojmě.

Již půl hodiny před začátkem výuky se sem můžete přijít osobně zeptat na cokoliv, co Vás zajímá, vyzvednout si přihlášku či domluvit si začátek Vaší výuky (můžete nám samozřejmě i zavolat či napsat).

Jste-li z Jevišovic, přijďte do budovy radnice OÚ (pátek 1700 — 1800).

Moderní učebna na ul. Lužická

V srpnu 2011 jsme otevřeli novou, moderně vybavenou učebnu na ul. Lužická 14 ve Znojmě. Útulná a prostorná učebna je vybavena mj. výpočení a projekční technikou a interaktivní dotykovou tabulí.

I sebelépe vybavená učebna by samozřejmě neměla smysl bez dobrých učitelů, čehož jsme si dobře vědomi – očekávejte proto od nás srozumitelný výklad, kultivovaný přednes a mnoho postřehů z praxe.

Co vás můžeme naučit?

Možná více, než tušíte…

Nabídka našich služeb neobnáší pouze teoretickou a praktickou přípravu pro získání některého z řidičských oprávnění.

Pro řidiče z povolání nabízíme odborná školení.

Řidičům a řidičkám, kteří se delší dobu nepohybovali v provozu, nemají potřebnou jistotu v řízení nebo si chtějí dále procvičit složitější manévry (např. parkování, couvání, jízda s malým přívěsným vozíkem či jízda na sněhu), přijdou vhod individuální kondiční jízdy.

Neváhejte se na nás obrátit též v případě, že potřebujete získat zpět řidičské oprávnění, jež vám bylo odebráno.

Způsoby výuky

Standardně provádíme výuku následujícími způsoby:

Individuální – Nejpoužívanější a nejoblíbenější způsob. Ve skupině je max. 5 uchazečů. Výuka probíhá podle individuálního studijního plánu formou osobních konzultací, které lze přizpůsobit časovým požadavkům uchazečů. Ve skupině je maximálně 5 uchazečů. Minimální počet hodin praktického výcviku např. pro skupinu B činí 28 hodin.

Základní – Výuka probíhá na učebnách v rozsahu hodin stanovených zákonem. Ve skupině je více než 5 uchazečů. Minimální počet hodin praktického výcviku např. pro skupinu B činí 28 hodin.

Sdružený – Výuka a výcvik dvou nebo více skupin (podskupin) řidičského oprávnění. Výuka probíhá v počtu hodin stanovených pro skupinu s nejvyšším počtem. Praktický výcvik probíhá v minimálním počtu hodin stanoveným pro každou skupinu (podskupinu) samostatně.

Rozšiřující – Výuka je určena pro řidiče, kteří již vlastní řidičské oprávnění určité skupiny, a mají zájem svůj ŘP rozšířit o další skupinu či podskupinu.

Doplňující – Tato forma výuky a výcviku se provádí u žadatelů, kterým ještě nebylo vydáno ŘO anebo žádají o vydání ŘO na skupinu „A“ bez omezení.

Učebnice

Našim studentům doporučujeme učebnice od nakladatelství Vogel a Schroter, které si u nás mohou koupit za zvýhodněnou cenu. Součástí učebnic jsou i zkušební otázky v tištěné podobě či na CD-ROM (dle výběru). Pokud již nějakou učebnici máte, přineste ji prosím s sebou na první hodinu. Řekneme Vám, odpovídá-li současným předpisům a je-li možné se z ní učit.

Učebnice si nemusíte kupovat, nabízíme je k zapůjčení.